Slovo redaktora

Během období studia na střední škole mi vrstevníci pokládali citlivé otázky, neboť se domnívali, že na ně znám odpověď. Opak byl v některých případech pravdou. Zjistil jsem tak, že někteří dospívající a mladí lidé nemají dostatečný přehled o jistých záležitostech nebo žijí s mylnými představami. Rozhodl jsem se tak představit koncept nového queer magazínu zaměřeného na témata, na která se společnost bojí zeptat a otevřeně o nich mluvit.

Magazínem ONI chci ukázat, že mladé generace mají zájem věnovat se problematice týkající se diskriminace LGBT+ komunity a neinformovanosti o jejím životním stylu, sexuálním životě a historickém kontextu.

Internet překypuje spoustou nepřehledných informací roztříštěných na kusy. Kromě životních dilemat časopis ONI zábavně přibližuje hořkosladkou realitu a nahlíží do tabuizovaných zákoutí pestrobarevné queer komunity. 


Radim Pergl

Merchandising ONI WEAR vznikl za podpory festivalu Czech Design Week.